Telefon: 900 19 054 / +44 20 72 40 39 83
Londontown Norway
Prisene som er oppgitt er basert på en gjeldende pundkurs, og vil kunne avvike noe fra det tilbudet du får på din forespøresel. Vi tar også forbehold om prisendring. Den endelige pris vil være det tilbudet du mottar fra oss etter å ha sendt inn forespørsel.

Vi belaster deres konto i engelske pund, og vår bank regner om kursen til NOK.
Men vi gjør oppmerksom på følgende fra vår engelske bank: ”This transaction is based on Reuters wholesale interbank exchange rate plus 2.99 percent international conversion margin. This is not an additional fee and replaces currency conversion charges normally applied”

Alle ved Londonkontoret er svensktalende, bosatt i London:

Henry Jovik
Lars
Carina
Tina
Hanna
Linnea
Linnea Treningsleir fotball